Linda Mai Kim Trí phải tháo bỏ silicon trên mặt xuống sau khi bị làm thẩm mỹ