MIC KARAOKE YS-84- NEW - ÂM THANH CỰC HAYGIÁ BÁN:   590.000VNĐ
GIÁ GỐC:     650.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)