MIC KARAOKE OK-08 - ÂM THANH CỰC HAYGIÁ BÁN:   650.000VNĐ
GIÁ GỐC:     750.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)