Tai nghe XY - Tai CÓ MIC, đầu nút nhựa ( có iphone và N95)

GIÁ BÁN:   90.000VNĐ
GIÁ GỐC:     110.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)