TAI NGHE SONY X700
GIÁ BÁN:   100.000VNĐ
GIÁ GỐC:     150.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)