Tai Nghe mi- có Mic - Hộp Trắng
GIÁ BÁN:   90.000VNĐ
GIÁ GỐC:     110.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)