TAI NGHE BEATS MONSTER BAO DA- CÓ MICGIÁ BÁN:   150.000VNĐ
GIÁ GỐC:     190.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)