LOA RUMA 100- Bass Rất Lớn, Nghe Hay
GIÁ BÁN:   489.000VNĐ
GIÁ GỐC:     590.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)