Loa nghe nhạc Crown 10 Đế, 8 Đế, 6 Đế, 5 Đế, 4Đế
Loa nghe nhạc Crown 10 (Hàng chính hãng loại 1)
GIÁ BÁN:   1.200.000VNĐ
GIÁ GỐC:     2.200.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)
Loa nghe nhạc Crown 8 (Hàng chính hãng loại 1)

GIÁ BÁN:   800.000VNĐ
GIÁ GỐC:     1.700.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)
Loa nghe nhạc Crown 6 (Hàng chính hãng loại 1)
GIÁ BÁN:   700.000VNĐ
GIÁ GỐC:     1.500.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)
Loa nghe nhạc Crown 5 (Hàng chính hãng loại 1)
GIÁ BÁN:   650.000VNĐ
GIÁ GỐC:     900.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)
Loa nghe nhạc Crown 4 (Hàng chính hãng loại 1)
GIÁ BÁN:   350.000VNĐ
GIÁ GỐC:     750.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)