LOA GENIUS 350 - BASS RẤT LỚN, NGHE HAYGIÁ BÁN:   490.000VNĐ
GIÁ GỐC:     690.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)