Loa BEELTE - BASS RẤT LỚN, NGHE HAY
GIÁ BÁN:   690.000VNĐ
GIÁ GỐC:     890.000VNĐ
(Giá thay đổi theo từng tháng)